Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0610

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 05-Sep 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

97,3

89,7

89,4

103,1

+

15,4

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,3

95,8

85,4

86,3

106,4

+

23,3

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,5

78,5

80,9

90,5

104,3

+

15,3

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

95,3

89,6

96,0

111,9

+

16,5

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

92,9

101,4

92,9

92,4

112,1

+

21,3

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

89,9

93,5

87,2

89,2

104,8

+

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

134,3

133,2

128,7

129,8

138,1

+

6,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

107,0

106,8

110,7

79,3

-

28,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

114,0

111,2

110,1

113,3

88,7

-

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

114,4

106,9

104,5

124,2

+

18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

99,8

106,2

162,4

89,5

149,5

+

67,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

104,1

104,1

91,9

90,2

-

1,8

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

101,4

106,3

152,7

93,3

140,5

+

50,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

128,9

127,8

126,5

157,1

+

24,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

102,9

104,1

107,6

100,4

114,7

+

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

93,4

85,1

100,2

108,0

+

7,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

92,7

84,7

100,7

108,8

+

8,0

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

109,1

95,6

88,8

90,0

+

1,4

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

89,7

100,6

100,1

100,1

±

0,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

106,1

104,4

105,3

105,3

±

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

99,3

102,5

95,8

97,5

+

1,8

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

68,1

87,7

68,3

66,6

80,0

+

20,1

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,4

92,3

93,5

98,1

101,8

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,8

94,6

91,7

103,3

94,5

92,1

91,8

-

0,4

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

109,5

101,7

97,7

108,6

+

11,2

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

105,9

114,5

114,1

154,0

+

35,0

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,5

96,0

92,9

103,8

95,8

93,4

95,4

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,5

93,8

94,4

98,9

94,8

95,4

98,1

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,7

99,1

97,5

100,8

99,5

97,2

104,3

+

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.