Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 05-Okt 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

107,5

90,8

90,2

99,3

+

10,1

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,3

102,8

86,1

86,9

103,1

+

18,6

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,5

78,8

81,5

91,6

114,4

+

24,9

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

96,4

90,2

96,2

113,1

+

17,6

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

92,9

109,2

94,2

93,2

108,9

+

15,4

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

89,9

100,7

88,1

90,0

103,9

+

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

134,3

137,8

128,4

133,6

139,2

+

4,1

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

107,0

106,8

110,7

79,3

-

28,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

114,0

112,0

110,0

113,9

88,9

-

21,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

109,5

105,5

106,6

115,5

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

99,8

161,9

109,7

102,0

174,9

+

71,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

104,1

104,1

91,9

90,2

-

1,8

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

101,4

150,7

110,8

103,2

160,8

+

55,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

126,0

88,9

118,6

128,3

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

102,9

109,8

101,7

102,1

113,6

+

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

88,4

80,2

97,8

108,0

+

10,4

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

87,5

79,6

98,2

108,8

+

10,8

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

109,1

95,6

88,8

90,0

+

1,4

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

91,4

102,8

100,1

100,1

±

0,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

102,6

102,8

102,3

105,2

+

2,8

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

99,0

100,7

95,5

97,5

+

2,2

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

68,1

84,2

67,1

70,7

80,0

+

13,1

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,4

91,0

92,4

97,3

101,8

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,8

94,6

91,7

99,6

93,1

92,8

93,8

+

1,1

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

110,7

100,6

98,7

109,8

+

11,2

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

105,9

114,5

114,1

154,0

+

35,0

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,5

96,0

92,9

100,6

94,5

94,0

97,3

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,5

93,8

94,4

96,5

93,6

95,4

99,2

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,7

99,1

97,5

101,4

96,6

97,9

104,5

+

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.