Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0611

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 05-Okt 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

109,1

109,2

111,8

108,9

110,2

113,5

111,8

-

1,5

Mjukt bröd Bread

14,1

106,4

108,6

106,7

107,5

109,5

106,1

107,8

+

1,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,2

157,2

151,3

136,6

152,6

141,5

127,4

214,1

+

68,1

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,8

111,9

112,8

112,8

112,4

113,3

113,0

115,6

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,5

111,7

112,3

112,1

112,4

112,4

112,0

111,2

-

0,8

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

106,9

107,0

107,3

107,1

107,1

107,9

107,0

-

0,9

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,1

110,7

110,0

109,9

110,5

109,8

109,9

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

127,4

125,8

119,2

129,3

123,1

120,3

135,6

+

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

108,4

103,8

108,9

105,6

102,6

108,2

111,5

+

3,0

Griskött Pig meat

3,5

99,8

96,8

100,5

102,5

100,6

101,8

108,0

+

6,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

98,3

99,7

101,0

96,0

101,3

99,6

94,0

-

5,6

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,9

103,3

101,3

104,6

103,0

102,8

104,2

105,9

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,6

108,8

106,5

105,8

107,0

105,4

106,4

108,1

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,5

106,6

104,4

105,4

105,5

104,5

105,6

107,3

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,2

108,8

107,9

107,7

108,2

107,8

107,8

109,1

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,9

109,6

109,4

109,7

109,7

109,5

111,2

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.