Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

1 644

2 075

1 837

1 914

1 941

2 094

2 018

1 832

1 882

Stut Bullocks

2 097

1 990

1 967

1 982

1 895

1 868

1 731

1 959

2 122

Tjur Bulls

2 209

2 091

2 029

2 029

1 952

1 961

1 822

2 013

2 168

Kviga Heifers

1 911

1 799

1 841

1 854

1 766

1 756

1 635

1 888

2 046

Ko Cows

1 619

1 467

1 533

1 511

1 396

1 363

1 243

1 552

1 739

Storboskap Adult cattle

1 953

1 819

1 829

1 826

1 730

1 718

1 590

1 831

2 001

Svin Pigs

1 008

940

1 080

1 274

1 102

957

1 012

1 053

1 113

Häst Horses

716

743

702

669

701

669

594

614

608

Får Sheep

485

399

398

427

460

637

621

663

686

Lamm Lambs

2 217

2 306

2 080

2 082

2 244

2 349

2 354

2 378

2 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.