Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 05-Nov 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

101,5

98,0

90,5

116,8

93,7

90,9

116,7

+

28,5

Korn Barley

2,4

97,7

90,6

87,3

109,8

88,8

91,7

135,6

+

47,9

Havre Oats

2,0

84,1

80,6

89,5

79,1

81,0

95,3

133,3

+

39,9

Råg Rye

0,4

96,3

90,7

95,9

96,8

92,3

101,2

130,9

+

29,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

102,6

95,9

92,9

117,7

96,8

93,7

134,0

+

43,1

Spannmål Cereals1

10,6

97,2

92,7

89,9

107,4

90,2

92,4

125,4

+

35,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

140,3

128,8

134,3

144,4

128,8

136,7

147,2

+

7,7

Sockerbetor Sugar beets

3,7

107,0

106,8

110,7

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

112,9

99,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

112,4

110,1

114,0

113,0

110,1

114,4

89,9

-

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

95,6

102,6

106,0

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,4

105,4

108,4

103,5

109,7

114,0

121,4

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

137,2

165,5

99,8

176,5

103,4

100,8

182,4

+

81,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

111,8

128,3

130,5

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

104,1

91,9

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

131,1

155,1

101,4

162,3

105,7

102,2

166,7

+

63,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

158,3

135,4

122,2

111,9

101,8

124,7

121,0

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

106,1

108,1

102,9

111,2

103,2

104,8

121,8

+

16,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

93,2

86,9

98,6

81,8

80,2

97,4

108,0

+

10,9

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

92,6

86,4

99,0

80,6

79,6

98,2

108,8

+

10,8

- Kalv Calves

0,4

107,4

98,5

87,8

109,1

95,6

79,2

90,0

+

13,6

Svin Pigs

12,1

88,5

93,3

96,8

88,8

102,8

102,9

97,6

-

5,1

Får och getter Sheep and goats

0,3

113,5

114,7

114,4

103,9

102,8

102,3

105,3

+

2,9

Fjäderfä Poultry

3,1

102,1

101,9

98,1

99,0

100,6

95,5

97,5

+

2,2

Andra djur Other animals

1,4

90,3

68,3

68,1

69,5

65,0

72,5

80,0

+

10,3

Djur Animals

26,9

92,2

90,9

96,4

86,6

92,2

98,5

100,7

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

100,8

94,6

91,7

98,9

92,8

92,1

91,8

-

0,4

Ägg Eggs

2,8

111,6

106,0

97,7

110,4

98,8

98,5

111,7

+

13,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

95,7

109,3

112,2

105,9

114,5

114,1

154,0

+

35,0

Animaliska produkter
Animal products

36,2

101,5

96,0

92,9

100,0

94,1

93,4

95,6

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

97,5

93,8

94,4

94,3

93,3

95,6

97,8

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

100,7

99,1

97,5

100,5

97,0

99,0

106,7

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.