Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 05-Nov 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

102,4

101,8

99,9

102,7

101,1

98,8

97,9

-

1,0

Mjukt bröd Bread

14,3

105,3

106,0

106,1

105,2

105,2

105,9

107,4

+

1,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,8

121,0

128,1

110,7

129,7

116,3

109,4

131,2

+

20,0

Socker Sugar

1,1

106,7

106,5

104,6

105,9

106,1

104,1

105,1

+

1,0

Margarin Margarine

4,0

104,0

104,6

102,4

104,4

103,5

102,0

103,5

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,3

104,7

102,8

104,9

103,4

102,1

103,6

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,9

113,2

113,7

113,3

113,9

113,9

112,9

113,7

+

0,7

Grädde Cream

3,5

108,4

108,7

108,6

109,0

108,7

108,2

108,3

+

0,1

Smör Butter

0,6

105,0

106,1

105,7

106,1

105,6

105,5

104,3

-

1,1

Ost Cheese

10,9

107,0

106,3

104,8

107,7

106,2

104,4

105,2

+

0,8

Glass Ice cream

3,4

99,4

100,6

99,2

99,4

100,1

98,6

97,6

-

1,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

108,5

108,8

107,8

109,1

108,8

107,4

107,6

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,2

110,2

111,5

109,8

112,3

110,8

111,0

113,9

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,5

109,9

108,5

113,8

108,2

107,1

115,5

121,3

+

5,1

Griskött Pig meat

3,4

112,8

113,2

114,9

110,8

112,1

116,6

120,8

+

3,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

100,5

100,9

99,7

100,6

102,1

98,6

98,1

-

0,6

Annat kött Other meat

1,3

112,9

116,2

115,3

111,4

115,6

112,4

115,0

+

2,3

Kött Meat

13,5

109,0

109,1

110,8

107,7

108,5

111,3

115,3

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,1

105,7

104,6

103,7

106,1

104,5

103,4

104,0

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,6

107,1

106,5

106,7

106,7

106,2

106,8

108,7

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,7

107,6

107,1

107,9

107,4

107,0

108,3

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

106,5

105,5

106,8

105,9

105,2

106,6

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.