Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.


2000 = 100


2003


2004


2005


Tredje kvartalet Third quarter
1


Diff, %

 

 

 


2003


2004


2005


2006

Q 3 05 -Q 3 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

107,8

112,7

113,1

..

..

..

117,0

 

..

be

Belgien Belgium

103,2

103,5

107,3

..

..

..

110,8

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

101,7

108,4

108,8

..

..

..

112,2

 

..

dk

Danmark Denmark

105,7

109,1

111,0

..

..

..

110,2

 

..

de

Tyskland Germany

103,9

107,6

108,0

..

..

..

111,2

 

..

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

109,1

117,3

123,3

109,1

117,9

123,6

128,4

+

3,9

es

Spanien Spain

105,1

109,2

111,3

..

..

112,5

..

 

..

fr

Frankrike France

105,0

108,8

110,8

104,8

108,9

111,5

114,7

+

2,9

ie

Irland Ireland

108,7

112,5

117,0

..

..

..

122,3

 

..

it

Italien Italy

107,4

112,6

112,7

..

..

..

..

 

..

cy

Cypern Cyprus

..

142,8

154,1

..

153,3

155,5

156,1

+

0,4

lv

Lettland Latvia

106,6

115,2

135,9

..

..

..

150,3

 

..

lt

Litauen Lithuania

96,0

92,9

101,0

94,3

94,4

102,2

..

 

..

lu

Luxemburg Luxembourg

106,2

106,5

109,2

..

..

..

112,4

 

..

hu

Ungern Hungary

120,3

130,9

130,4

116,6

126,0

126,5

136,2

+

7,7

mt

Malta Malta

101,5

107,9

110,8

100,6

118,5

107,9

110,4

+

2,3

nl

Nederländerna Netherlands

108,9

110,6

111,7

..

..

..

119,2

 

..

at

Österrike Austria

103,6

107,0

108,4

..

..

..

111,1

 

..

pl

Polen Poland

112,3

120,8

123,6

..

..

..

125,4

 

..

pt

Portugal Portugal

107,6

112,6

108,5

..

..

..

113,4

 

..

si

Slovenien Slovenia

120,9

131,7

133,4

..

..

..

139,3

 

..

sk

Slovakien Slovakia

..

115,3

116,3

..

..

..

122,0

 

..

fi

Finland Finland

104,2

107,1

110,8

..

..

..

116,7

 

..

se

Sverige Sweden

109,3

113,4

115,2

109,0

114,3

115,6

119,0

+

2,9

uk

Storbritannien United Kingdom

105,9

112,7

115,0

..

..

..

112,7

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).