Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2003


2004


2005


Tredje kvartalet Third quarter
1


Diff, %

 

 

 


2003


2004


2005


2006

Q 3 05 -Q 3 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU25 EU25

105,2

97,9

102,6

..

..

..

110,6

 

..

be

Belgien Belgium

97,7

99,7

100,8

..

..

..

113,0

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

96,4

102,9

95,9

..

..

..

97,2

 

..

dk

Danmark Denmark

92,5

94,9

93,6

..

..

..

100,4

 

..

de

Tyskland Germany

101,3

99,7

98,8

..

..

..

..

 

..

ee

Estland Estonia

..

127,4

130,8

..

..

..

132,9

 

..

gr

Grekland Greece

123,6

121,2

125,0

117,6

115,6

117,6

127,7

+

8,6

es

Spanien Spain

105,8

106,8

110,2

100,7

98,4

101,9

..

 

..

fr

Frankrike France

103,6

101,9

97,2

103,9

98,6

95,7

102,9

+

7,5

ie

Irland Ireland

99,6

101,8

102,3

..

..

..

105,8

 

..

it

Italien Italy

112,0

109,7

105,5

116,7

108,9

102,6

110,1

+

7,3

cy

Cypern Cyprus

..

121,0

121,9

116,3

114,7

119,2

133,6

+

12,1

lv

Lettland Latvia

104,7

124,1

140,3

..

..

..

157,8

 

..

lt

Litauen Lithuania

101,9

102,9

116,4

94,1

103,8

115,8

139,2

+

20,2

lu

Luxemburg Luxembourg

100,5

103,6

102,7

..

..

..

105,3

 

..

hu

Ungern Hungary

110,5

104,5

105,2

..

..

109,1

116,7

+

7,0

mt

Malta Malta

106,1

98,8

97,0

..

97,4

93,1

95,9

+

3,0

nl

Nederländerna Netherlands

104,9

99,6

101,0

..

..

..

113,6

 

..

at

Österrike Austria

102,1

101,5

102,6

..

..

..

109,9

 

..

pl

Polen Poland

96,6

105,7

103,7

95,3

105,1

102,6

108,8

+

6,0

pt

Portugal Portugal

105,2

97,5

102,5

..

..

..

110,6

 

..

si

Slovenien Slovenia

113,5

112,2

113,7

..

..

..

118,4

 

..

sk

Slovakien Slovakia

101,5

103,8

101,3

..

..

..

100,2

 

..

fi

Finland Finland

99,0

102,0

98,9

..

..

..

104,8

 

..

se

Sverige Sweden

100,6

99,2

97,8

101,3

99,3

96,6

103,1

+

6,7

uk

Storbritannien United Kingdom

109,9

113,2

109,6

..

..

..

114,7

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).