Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2003


2004


2005


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 05-
Nov06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

105,4

109,0

99,6

103,7

103,8

99,6

103,5

+

3,9

Svin Pigs

109,5

115,4

104,3

109,0

109,2

103,9

109,8

+

5,7

Fjäderfä Poultry

113,9

119,7

112,2

112,8

114,1

111,9

115,0

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

106,1

103,9

101,1

105,4

103,6

100,6

94,1

-

6,4

Insektsmedel Insecticides

108,1

113,0

118,0

107,3

114,2

118,7

108,4

-

8,7

Ogräsmedel Herbicides

97,7

99,2

98,6

98,1

99,5

98,5

89,3

-

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

119,8

129,9

134,3

120,9

135,0

132,0

140,4

+

6,3

Sammansatta Compounds

112,8

118,3

123,9

111,2

121,0

125,8

130,7

+

3,9