Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2003


2004


2005


2006


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 05-Dec 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

99,7

117,5

93,9

91,2

116,7

+

28,0

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

103,9

110,7

89,1

92,1

135,6

+

47,2

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

112,9

80,0

81,3

95,7

133,3

+

39,3

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,1

97,7

92,7

101,7

130,9

+

28,8

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,1

118,7

97,1

94,1

134,0

+

42,4

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

104,0

108,2

90,5

92,8

125,4

+

35,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

135,9

145,8

129,3

137,0

147,2

+

7,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

110,7

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

112,9

99,5

86,5

86,5

±

0,0

 

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

114,2

113,2

110,2

114,4

89,9

-

21,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

107,9

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,3

107,3

114,7

124,5

139,5

+

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

176,5

104,4

103,9

188,6

+

81,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

110,6

130,0

130,5

126,6

-

3,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

162,3

106,5

104,7

171,6

+

63,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

111,8

109,7

119,9

111,2

-

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

113,1

112,4

104,9

107,7

126,7

+

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

80,2

79,8

99,9

110,6

+

10,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

79,3

79,6

100,3

111,4

+

11,0

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

100,2

85,3

88,8

92,4

+

4,1

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

87,1

94,9

102,8

97,6

-

5,1

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

103,9

106,0

105,3

107,0

+

1,6

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

99,0

100,6

95,5

97,6

+

2,2

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,5

63,6

80,0

80,0

-

0,1

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

85,2

88,5

99,8

101,7

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

98,2

92,1

91,8

92,5

+

0,7

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

112,3

93,4

102,9

112,2

+

9,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

112,2

147,5

97,1

105,8

129,1

151,7

+

17,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,6

99,2

92,7

94,0

96,2

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

93,3

90,9

96,5

98,5

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,5

102,9

100,3

96,1

100,6

108,9

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.