Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 06-Jan 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

109,2

111,8

111,9

110,0

109,8

113,1

114,0

+

0,8

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

106,7

107,7

108,0

108,3

108,3

109,5

+

1,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

151,3

136,6

163,2

152,6

141,5

123,0

228,6

+

85,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

112,8

114,2

112,8

112,9

113,8

117,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,3

112,1

110,8

112,3

112,5

110,9

114,3

+

3,1

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

105,2

106,6

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,7

110,0

109,7

110,3

110,4

109,8

110,9

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

125,8

119,2

133,2

131,2

119,9

127,7

134,6

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

103,4

105,2

109,7

107,6

-

1,9

Griskött Pig meat

3,4

96,8

100,5

104,4

93,7

98,3

102,7

107,2

+

4,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

101,0

96,7

97,5

108,1

99,4

96,1

-

3,3

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

101,3

104,6

105,5

99,4

104,8

105,1

104,7

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

106,5

105,8

106,2

107,9

103,7

104,8

105,0

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

104,4

105,4

106,0

104,3

104,3

105,1

104,9

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,9

107,7

108,3

107,7

107,4

107,7

108,3

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

109,4

109,2

109,7

111,2

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.