Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 06-
Mar 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

109,1

104,9

107,7

108,5

105,3

107,7

111,4

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

120,9

136,1

146,8

118,0

132,4

145,5

144,1

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

124,3

129,3

134,5

125,0

128,8

133,1

136,9

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

101,5

100,7

93,4

101,6

100,5

92,0

94,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

117,1

118,0

120,3

117,1

118,5

119,5

124,9

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,3

103,4

105,8

111,0

103,9

104,0

114,6

+

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

124,1

129,2

131,8

124,1

127,5

129,7

136,2

+

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

109,9

113,4

119,3

107,9

111,8

116,1

124,4

+

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

108,1

109,6

108,9

106,9

109,9

108,4

110,2

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

113,5

114,6

117,4

113,0

114,1

116,1

121,0

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

115,2

120,7

124,1

113,6

119,8

123,5

127,8

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

109,5

112,7

119,1

107,6

111,8

115,8

125,3

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

113,7

118,6

122,7

112,0

117,7

121,4

127,2

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

113,5

115,4

118,5

112,8

114,9

117,2

122,3

+

4,3