Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 06-Mar 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

100,9

120,0

93,2

92,3

120,4

+

30,5

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

104,6

112,2

89,8

93,3

132,8

+

42,3

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

113,5

80,5

84,8

97,4

133,3

+

36,9

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,5

98,3

93,8

103,0

137,9

+

33,9

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,5

121,6

97,1

95,4

131,9

+

38,3

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

104,9

110,0

91,0

94,0

126,8

+

34,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

143,8

148,1

125,0

136,6

146,1

+

7,0

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,4

113,3

109,3

114,3

89,8

-

21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

107,9

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

111,2

111,0

113,6

113,1

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

185,6

104,2

105,6

216,9

+

105,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

171,2

106,4

105,8

195,8

+

85,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

123,8

82,2

91,2

107,5

+

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,3

115,3

103,2

104,5

122,9

+

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

89,8

95,6

105,3

110,6

+

5,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

89,2

95,9

106,0

111,4

+

5,1

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

102,6

88,8

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

88,8

95,8

95,8

90,0

-

6,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

135,8

136,4

133,4

133,6

+

0,1

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

102,7

100,6

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,9

66,1

83,6

80,0

-

4,3

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

90,4

95,3

99,4

98,6

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

96,5

91,5

91,5

90,1

-

1,5

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

111,2

95,8

98,7

110,4

+

11,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

101,3

109,2

152,2

128,3

-

15,7

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

97,8

92,4

94,3

93,1

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

94,7

93,6

96,4

95,4

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

101,9

102,2

97,2

99,4

105,5

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.