Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

2000 = 100

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2007

Diff,%

 

 

 

 


Maj


Maj


Maj


Maj

Maj 06-
Maj 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

113,5

115,4

118,5

113,7

115,1

118,3

123,5

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

99,1

97,6

102,0

101,3

97,7

101,9

106,5

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

109,6

109,4

110,2

109,4

109,1

110,0

113,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,5

105,5

106,0

106,6

105,5

105,7

107,5

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

107,0

107,5

109,0

107,4

107,5

109,2

111,0

+

1,7

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

107,1

107,7

109,2

107,5

107,6

109,5

111,3

+

1,7

Livsmedel, totalt Food, total

106,1

105,4

106,2

106,7

106,2

107,1

107,4

+

0,3

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

105,7

105,3

106,5

106,9

107,1

108,9

107,4

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.