Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 06-
Maj 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

109,1

104,9

107,7

109,4

105,3

108,0

112,3

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

120,9

136,1

146,8

120,5

131,0

148,6

140,3

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

124,3

129,3

134,5

125,2

130,4

134,4

138,1

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

101,5

100,7

93,4

101,6

100,5

92,0

94,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

117,1

118,0

120,3

117,1

118,5

120,5

124,8

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,3

103,4

105,8

112,0

103,9

104,8

119,3

+

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

124,1

129,2

131,8

123,6

129,1

131,4

136,5

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

109,9

113,4

119,3

110,0

113,8

118,7

128,0

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

108,1

109,6

108,9

107,4

110,0

108,8

110,8

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

113,5

114,6

117,4

113,8

114,3

117,2

122,3

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

115,2

120,7

124,1

114,4

120,0

123,6

128,0

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

109,5

112,7

119,1

109,5

112,9

118,1

128,4

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

113,7

118,6

122,7

113,1

118,1

122,1

128,1

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

113,5

115,4

118,5

113,7

115,1

118,3

123,5

+

4,5