Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 06-Maj 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

101,4

119,5

93,7

94,0

135,0

+

43,7

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

104,8

103,5

90,5

94,2

152,3

+

61,3

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

113,7

79,2

85,8

111,7

126,6

+

13,3

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,5

98,5

94,5

103,9

149,5

+

44,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,7

116,8

97,9

96,3

147,5

+

53,2

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

105,3

107,3

91,7

97,8

138,4

+

41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

144,7

148,0

124,6

137,9

150,8

+

9,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,5

113,3

109,2

114,5

90,5

-

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

107,9

96,8

108,4

103,5

112,3

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

107,0

112,5

122,4

111,6

-

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

187,7

106,2

120,8

223,6

+

85,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

172,9

108,0

117,9

201,2

+

70,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

123,8

120,2

144,1

111,0

-

22,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,4

113,6

105,1

110,8

126,7

+

14,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

91,9

99,3

107,5

103,2

-

4,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

91,5

99,8

108,2

103,7

-

4,2

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

102,6

88,8

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

89,7

93,2

95,8

90,0

-

6,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

137,5

138,1

135,3

135,3

±

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

102,9

98,2

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

69,3

66,7

85,7

92,8

+

8,2

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

91,6

95,2

100,3

96,5

-

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

94,2

91,1

90,4

90,4

±

0,0

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

108,6

94,8

108,8

114,8

+

5,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

111,1

109,2

147,5

121,7

-

17,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

95,9

92,1

94,0

93,5

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

94,1

93,4

96,7

94,7

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

102,0

101,3

97,7

101,9

106,5

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Spannmålspriserna för ny skörd 2006 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2006 are preliminary and therefore they can be revised later.