Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 06-Maj 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

109,2

111,8

111,9

108,7

110,1

111,7

117,1

+

4,8

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

106,7

107,7

108,6

104,0

107,7

114,1

+

6,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

151,3

136,6

163,2

155,8

144,9

148,9

246,5

+

65,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

112,8

114,2

112,8

111,2

113,7

122,4

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,3

112,1

110,8

112,3

112,1

110,7

112,5

+

1,5

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

106,9

107,1

106,1

107,1

+

0,9

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,7

110,0

109,7

110,8

110,3

110,0

109,8

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

125,8

119,2

133,2

124,8

121,6

136,2

142,8

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

103,5

109,3

111,3

108,8

-

2,2

Griskött Pig meat

3,4

96,8

100,5

104,4

94,4

99,2

102,4

109,9

+

7,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

101,0

96,7

99,4

102,1

98,4

95,7

-

2,7

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

101,3

104,6

105,5

100,2

104,8

105,5

106,0

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

106,5

105,8

106,2

106,6

105,7

105,5

108,1

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

104,4

105,4

106,0

104,0

105,5

105,6

107,3

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,9

107,7

108,3

107,7

108,0

108,3

109,2

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

109,4

109,1

110,0

113,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.