Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


2000 = 100


2004


2005


2006


Första kvartalet First quarter
1


Diff, %

 

 

 


2004


2005


2006


2007

Q 1 06 -Q 1 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

108,6

106,5

112,3

..

..

112,6

118,0

+

4,8

be

Belgien Belgium

99,7

100,8

110,3

..

..

112,5

124,7

+

10,8

bg

Bulgarien Bulgaria

116,4

100,3

104,0

..

..

109,5

110,0

+

0,5

cz

Tjeckien Czech Republic

102,9

95,9

96,8

..

97,9

93,5

105,9

+

13,3

dk

Danmark Denmark

94,9

93,4

99,3

94,1

92,7

95,9

97,8

+

1,2

de

Tyskland Germany

99,7

98,8

107,6

..

..

103,1

..

 

..

ee

Estland Estonia

127,4

130,8

133,6

..

..

132,9

140,0

+

5,3

gr

Grekland Greece

121,2

125,0

133,2

128,8

128,1

135,7

130,3

-

4,0

es

Spanien Spain

106,8

110,2

109,2

107,9

120,5

118,1

113,4

-

4,0

fr

Frankrike France

101,8

97,4

102,4

107,9

100,9

101,0

106,4

+

5,3

ie

Irland Ireland

101,8

102,3

107,3

..

104,9

107,2

108,1

+

0,8

it

Italien Italy

111,6

105,7

109,0

116,5

111,6

109,2

107,1

-

1,9

cy

Cypern Cyprus

121,0

121,9

128,7

120,0

122,0

121,2

135,1

+

11,5

lv

Lettland Latvia

124,1

140,3

151,1

..

..

148,8

168,8

+

13,4

lt

Litauen Lithuania

102,9

116,4

137,3

104,7

112,8

132,9

159,4

+

19,9

lu

Luxemburg Luxembourg

102,1

106,1

109,0

98,6

106,9

108,2

107,0

-

1,1

hu

Ungern Hungary

104,5

105,2

116,3

..

109,1

115,2

128,0

+

11,1

mt

Malta Malta

98,8

97,0

97,6

107,8

104,0

99,3

99,0

-

0,3

nl

Nederländerna Netherlands

99,6

101,0

112,4

..

..

113,3

124,0

+

9,4

at

Österrike Austria

101,5

102,6

107,3

..

..

105,7

113,1

+

7,0

pl

Polen Poland

105,7

103,7

111,5

109,3

104,6

111,9

124,6

+

11,3

pt

Portugal Portugal

111,1

108,9

113,3

110,9

114,8

114,7

127,4

+

8,7

ro

Rumänien Rumania

230,8

215,8

236,2

..

..

247,8

256,3

+

6,3

si

Slovenien Slovenia

112,2

113,7

118,9

..

..

115,4

120,7

+

4,6

sk

Slovakien Slovakia

103,8

101,3

101,1

..

..

100,9

101,7

+

0,8

fi

Finland Finland

102,0

98,9

103,2

..

..

100,2

105,7

+

5,5

se

Sverige Sweden

99,1

97,5

101,8

101,4

97,3

99,1

105,1

+

6,0

uk

Storbritannien United Kingdom

113,2

109,9

115,1

..

..

111,7

120,8

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1         Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).