Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj06-
Maj07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

109,0

99,6

101,7

111,9

99,8

101,8

117,1

+

15,0

Svin Pigs

115,4

104,3

106,3

118,7

103,8

106,0

118,2

+

11,5

Fjäderfä Poultry

119,7

112,2

113,2

123,0

112,3

112,8

127,3

+

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

103,9

101,1

95,2

103,6

100,6

94,1

93,0

-

1,2

Insektsmedel Insecticides

113,0

118,0

110,1

114,2

118,7

108,4

106,9

-

1,4

Ogräsmedel Herbicides

99,2

98,6

90,9

99,5

98,5

89,3

93,9

+

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

129,9

134,3

137,9

130,3

136,0

136,7

143,3

+

4,8

Sammansatta Compounds

118,3

123,9

130,9

119,7

124,4

131,8

132,3

+

0,4