Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

Juli 06-
Juli 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

109,1

104,9

107,7

109,4

105,3

108,0

112,3

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

120,9

136,1

146,8

119,8

138,8

150,0

141,9

-

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

124,3

129,3

134,5

125,0

130,8

135,2

138,1

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

101,5

100,7

93,4

101,6

100,5

92,0

94,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

117,1

118,0

120,3

117,2

118,5

120,5

124,9

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

110,3

103,4

105,8

114,2

102,8

106,1

122,7

+

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

124,1

129,2

131,8

124,3

129,4

131,7

137,7

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

109,9

113,4

119,3

110,6

113,9

120,1

128,7

+

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

108,1

109,6

110,4

109,5

109,5

112,9

112,9

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

113,5

114,6

117,8

114,9

115,0

118,9

124,2

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

115,2

120,7

124,1

115,6

121,1

123,9

128,3

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

109,5

112,7

119,1

110,2

113,0

119,9

129,3

+

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

113,7

118,6

122,7

114,2

118,9

122,9

128,6

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

113,5

115,4

118,8

114,7

115,8

119,7

125,1

+

4,5