Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 06-
Aug 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

101,4

89,7

89,4

99,4

181,0

+

82,1

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

104,8

85,4

86,3

98,,8

192,6

+

95,1

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

113,7

80,9

90,5

110,5

181,0

+

63,9

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

113,5

89,6

96,0

108,7

220,7

+

103,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

109,7

92,9

92,4

103,8

191,2

+

82,2

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

105,3

87,2

89,2

101,9

185,6

+

82,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

144,7

129,0

129,8

141,8

165,6

+

16,8

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

107,0

106,8

110,7

79,0

-

28,7

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

86,5

99,5

86,5

86,5

86,5

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

89,5

110,3

110,0

115,2

92,8

-

19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

110,0

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

106,3

121,0

135,0

122,7

-

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

165,2

82,1

136,7

194,5

+

42,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

104,1

91,9

89,8

-

2,3

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

155,0

88,8

130,5

178,0

+

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

161,0

154,3

128,1

228,0

+

78,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

110,8

108,7

104,6

118,7

147,0

+

23,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

91,7

100,2

108,0

98,9

-

8,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

91,5

100,7

108,8

99,2

-

8,8

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

98,9

88,1

90,0

92,4

+

2,7

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

96,2

98,0

95,8

92,6

-

3,3

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

122,9

119,0

115,6

118,6

+

2,6

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

102,9

98,2

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

68,8

65,5

82,9

92,8

+

11,9

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

94,3

97,5

100,2

95,8

-

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

94,2

91,8

90,8

96,2

+

5,9

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

103,9

98,4

109,6

116,1

+

5,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

113,5

112,0

150,0

109,2

-

27,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

95,6

93,0

94,4

98,2

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

95,0

94,9

96,9

97,2

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

102,1

100,1

98,5

104,9

115,6

+

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.