Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 06-
Aug 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

109,2

111,8

111,9

109,1

113,8

111,2

117,3

+

5,5

Mjukt bröd Bread

14,6

108,6

106,7

107,7

108,9

106,1

106,6

114,7

+

7,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,0

151,3

136,6

163,2

146,2

127,0

150,8

231,1

+

53,2

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,9

112,8

112,8

114,2

112,8

113,0

113,1

122,3

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,0

112,3

112,1

110,8

112,4

112,2

110,9

117,0

+

5,5

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,0

107,3

S

107,3

108,2

105,0

106,6

+

1,5

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,2

110,7

110,0

109,7

111,0

110,2

109,4

111,1

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

125,8

119,2

133,2

124,1

118,6

135,4

140,6

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

103,8

108,9

111,1

104,2

109,7

112,1

109,4

-

2,4

Griskött Pig meat

3,4

96,8

100,5

104,4

95,3

101,2

106,3

110,6

+

4,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

101,0

96,7

95,4

99,0

94,7

97,3

+

2,7

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

13,6

101,3

104,6

105,5

99,7

104,4

105,9

106,8

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,7

106,5

105,8

106,2

106,7

106,5

107,1

108,1

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,3

104,4

105,4

106,0

103,8

105,8

106,7

107,6

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,1

107,9

107,7

108,3

107,6

108,0

108,5

109,9

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,6

109,4

110,2

109,4

109,7

110,0

113,9

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.