Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug 06-
Aug 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

101,8

99,9

98,1

102,1

99,8

98,0

100,4

+

2,4

Mjukt bröd Bread

14,8

106,0

106,1

106,4

106,4

106,5

106,5

110,0

+

3,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

128,1

110,7

119,7

122,4

96,3

120,7

128,1

+

6,1

Socker Sugar

1,0

106,5

104,6

104,8

106,3

103,8

105,2

105,6

+

0,4

Margarin Margarine

3,8

104,6

102,4

102,8

104,5

102,3

103,2

103,5

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

104,7

102,1

102,8

105,5

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,7

113,3

113,6

113,9

113,1

113,7

113,6

-

0,1

Grädde Cream

3,2

108,7

108,6

108,3

108,5

107,9

108,8

108,4

-

0,3

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

106,4

106,1

105,3

101,8

-

3,3

Ost Cheese

11,0

106,3

104,8

104,2

105,7

104,2

103,6

105,1

+

1,4

Glass Ice cream

3,5

100,6

99,2

97,9

100,9

98,9

98,0

99,2

+

1,2

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

108,8

107,8

107,3

108,6

107,4

107,2

107,7

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,5

109,8

112,2

111,7

109,1

111,9

113,9

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

108,5

113,8

120,2

109,9

115,8

124,1

122,6

-

1,2

Griskött Pig meat

3,3

113,2

114,9

118,8

115,8

115,4

118,8

119,4

+

0,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

100,9

99,7

99,1

101,4

99,0

101,0

98,0

-

3,0

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

118,0

116,7

105,2

120,7

+

4,7

Kött Meat

13,3

109,1

110,8

114,5

110,7

111,6

115,8

116,0

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

104,6

103,7

104,0

104,9

103,7

104,8

105,3

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,5

106,7

108,4

107,4

107,1

109,4

109,6

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

108,0

107,1

108,4

108,8

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,8

105,3

106,4

107,6

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.