Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market


2000 = 100


2004


2005


2006


Andra kvartalet Second quarter
1

 

 

 


2004


2005


2006


2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

112,5

115,9

117,4

..

..

118,7

121,3

+

2,2

Be

Belgien Belgium

103,5

107,3

110,9

..

..

110,9

114,9

+

3,6

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

..

cz

Tjeckien Czech Republic

108,4

108,8

111,5

..

108,5

108,6

112,9

+

4,0

dk

Danmark Denmark

109,1

110,8

112,6

110,1

111,3

112,2

116,4

+

3,7

de

Tyskland Germany

107,6

108,0

111,2

..

..

111,1

117,2

+

5,5

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

..

gr

Grekland Greece

117,3

123,3

128,2

116,2

122,9

127,9

133,0

+

4,0

es

Spanien Spain

109,2

111,3

115,0

..

110,3

114,5

120,0

+

4,8

fr

Frankrike France

108,8

110,9

114,3

109,4

110,3

113,9

118,0

+

3,6

ie

Irland Ireland

112,5

117,0

121,7

..

116,3

122,0

126,6

+

3,8

it

Italien Italy

114,1

111,9

115,3

116,8

111,8

114,4

120,6

+

5,4

cy

Cypern Cyprus

142,8

154,1

157,3

143,3

153,6

156,5

164,2

+

4,9

lv

Lettland Latvia

115,2

135,9

147,8

..

..

147,8

161,7

+

9,4

lt

Litauen Lithuania

92,9

101,0

108,5

92,7

99,1

..

..

 

..

lu

Luxemburg Luxembourg

109,3

108,7

110,1

109,2

108,4

109,9

112,9

+

2,7

hu

Ungern Hungary

129,4

129,3

136,7

132,6

129,7

135,0

149,5

+

5,2

mt

Malta Malta

107,9

110,8

110,3

103,9

115,5

109,5

110,1

+

0,5

nl

Nederländerna Netherlands

110,8

112,5

119,0

..

..

117,5

125,7

+

7,0

at

Österrike Austria

107,0

108,4

111,4

..

..

110,6

116,1

+

5,0

pl

Polen Poland

120,8

123,6

124,0

..

..

123,8

133,5

+

7,8

pt

Portugal Portugal

110,1

113,8

115,5

112,0

112,6

117,3

117,6

+

0,3

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

..

si

Slovenien Slovenia

131,7

133,4

138,2

..

..

138,3

146,6

+

6,0

sk

Slovakien Slovakia

115,3

116,3

122,5

..

..

124,0

140,4

+

13,2

fi

Finland Finland

107,1

110,8

116,1

..

..

116,6

120,7

+

3,5

se

Sverige Sweden

113,5

115,4

118,5

113,5

115,2

118,1

124,4

+

5,3

uk

Storbritannien United Kingdom

112,7

115,0

118,9

..

..

119,0

119,4

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.