Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market


2000 = 100


2004


2005


2006


Andra kvartalet Second quarter
1

 

 

 


2004


2005


2006


2007

Diff, %
06 - 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

108,6

106,5

112,3

..

..

112,2

116,6

+

3,9

be

Belgien Belgium

99,7

100,8

110,3

..

..

112,6

123,7

+

9,9

bg

Bulgarien Bulgaria

116,4

100,3

104,0

..

..

103,9

106,1

+

2,1

cz

Tjeckien Czech Republic

102,9

95,9

96,8

..

96,1

96,9

107,5

+

10,1

dk

Danmark Denmark

94,9

93,4

99,3

95,3

93,7

100,7

95,7

-

5,0

de

Tyskland Germany

99,7

98,8

107,5

..

..

106,3

112,8

+

6,1

ee

Estland Estonia

127,4

130,8

133,6

..

..

132,1

137,0

+

3,7

gr

Grekland Greece

121,2

125,0

133,2

127,1

129,0

138,1

130,7

-

5,4

es

Spanien Spain

106,8

110,2

109,2

119,2

116,6

114,2

117,8

+

0,9

fr

Frankrike France

101,8

97,4

102,4

103,2

95,5

98,5

105,1

+

6,7

ie

Irland Ireland

101,8

102,3

107,5

..

104,0

108,7

111,4

+

2,5

it

Italien Italy

111,6

105,7

109,0

112,9

104,2

106,5

106,9

+

0,4

cy

Cypern Cyprus

121,0

121,9

128,7

121,3

114,4

122,0

123,3

+

1,1

lv

Lettland Latvia

124,1

140,3

151,1

..

..

156,6

177,5

+

13,3

lt

Litauen Lithuania

102,9

116,4

137,3

105,4

118,7

138,0

168,6

+

22,3

lu

Luxemburg Luxembourg

102,1

106,1

109,0

106,0

108,0

111,9

107,8

-

3,7

hu

Ungern Hungary

104,5

105,2

116,3

..

109,1

119,8

128,3

+

7,1

mt

Malta Malta

98,8

97,0

97,6

96,6

97,0

96,9

99,1

+

2,3

nl

Nederländerna Netherlands

99,6

101,0

112,4

..

..

108,4

112,2

+

3,5

at

Österrike Austria

101,5

102,6

107,8

..

..

107,2

110,4

+

3,0

pl

Polen Poland

105,7

103,7

111,5

116,3

104,7

114,0

128,5

+

12,7

pt

Portugal Portugal

111,3

109,2

112,4

114,4

110,4

112,6

116,3

+

3,3

ro

Rumänien Rumania

230,8

215,8

236,2

..

..

255,2

260,6

+

2,1

si

Slovenien Slovenia

112,2

113,7

118,9

..

..

117,4

120,9

+

3,0

sk

Slovakien Slovakia

103,8

101,3

101,1

..

..

102,5

100,3

-

2,1

fi

Finland Finland

102,0

98,9

103,2

..

..

99,1

102,6

+

3,5

se

Sverige Sweden

99,1

97,5

101,8

102,5

98,0

101,9

106,2

+

4,2

uk

Storbritannien United Kingdom

113,2

109,9

115,1

..

..

114,7

116,0

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna på kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). From 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.