Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep 06-
Sep 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

101,8

99,9

98,1

101,6

99,5

98,0

100,7

+

2,8

Mjukt bröd Bread

14,8

106,0

106,1

106,4

106,4

105,8

107,1

110,1

+

2,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

128,1

110,7

119,7

124,4

106,6

126,6

137,7

+

8,8

Socker Sugar

1,0

106,5

104,6

104,8

106,1

103,9

105,2

106,0

+

0,7

Margarin Margarine

3,8

104,6

102,4

102,8

104,7

101,9

103,1

103,6

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

104,7

102,8

102,7

104,6

102,2

103,3

106,1

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,5

113,7

113,3

113,6

113,7

113,0

113,7

114,0

+

0,2

Grädde Cream

3,2

108,7

108,6

108,3

108,9

108,4

108,5

108,5

+

0,0

Smör Butter

0,6

106,1

105,7

104,6

106,2

105,8

105,3

103,9

-

1,3

Ost Cheese

11,0

106,3

104,8

104,2

106,3

103,8

104,3

105,5

+

1,1

Glass Ice cream

3,5

100,6

99,2

97,9

100,9

99,0

97,3

99,4

+

2,1

Mejeriprodukter
Dairy products

30,8

108,8

107,8

107,3

108,8

107,3

107,4

108,1

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,5

109,8

112,2

110,2

110,2

113,0

115,1

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,6

108,5

113,8

120,2

109,5

115,8

122,4

124,0

+

1,3

Griskött Pig meat

3,3

113,2

114,9

118,8

115,0

116,3

119,0

121,5

+

2,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,1

100,9

99,7

99,1

98,9

99,8

99,0

96,8

-

2,2

Annat kött Other meat

1,3

116,2

115,3

113,6

120,0

114,5

116,1

117,0

+

0,8

Kött Meat

13,3

109,1

110,8

114,5

109,8

111,9

115,6

116,4

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,1

104,6

103,7

104,0

104,7

103,2

104,7

105,4

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,3

106,5

106,7

108,4

106,9

106,9

109,3

109,9

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

107,6

107,1

107,9

107,7

107,0

108,4

109,1

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,5

105,5

106,0

106,6

105,2

106,5

108,0

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.