Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0711

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:10
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:10

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 11,6 % mellan oktober 2006 och oktober 2007. Priserna för Djurfoder har ökat mest (36,7 %). Även priserna för Utsäde samt Gödnings och jordförbättringsmedel steg kraftigt under perioden (ca 19,0 %).

 

Figur 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 16,5 % mellan oktober 2006 och oktober 2007. Den stora ökningen är en effekt av att bl.a. spannmålspriserna stigit med hela 68,6 %. Även priserna på Grönsaker, blommor och plantskoleväxter har stigit relativt mycket, 25,2 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 25,4 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 10,4 % under perioden. På animaliesidan är det främst priserna på Mjölk och Ägg som stigit medan priserna på Nötkreatur har sjunkit.

 

Figur 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

PPI-J ökade med 6,2 % mellan oktober 2006 och oktober 2007. Mjöl, gryn och hårt bröd samt Mjukt bröd (13,5 %) svarade för de största prisökningarna, medan Matpotatis (- 5,8 %) och Nötkött (-2,8 %) var den enda produkterna för vilka priserna sjönk.

KPI-J ökade med 2,5 % mellan oktober 2006 och oktober 2007. Priserna på Mjöl. gryn och hårt bröd samt Mjukt bröd har dock ökat med 3,6 resp. 7,8 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 2,7 %.