Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 49 SM 0801

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik - 2007:11
Price Indices and Prices in the Food Sector - Annual and Monthly Statistics - 2007:11

pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

 


 

 

I korta drag

Prisutveckling på produktionsmedel

Priserna på jordbrukets produktionsmedel steg enligt PM-index med i genomsnitt 12,4 % mellan november 2006 och november 2007. Priserna för Djurfoder har ökat mest (35,2 %). Även priserna för Utsäde (19,0 %) samt Gödnings och jordförbättringsmedel (23,6 %) steg kraftigt under perioden.

 

Figur 1. Utvecklingen av PM-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

Utveckling av avräkningspriser

Avräkningspriserna på jordbruksprodukter ökade enligt A-index med i genomsnitt 15,9 % mellan november 2006 och november 2007. Den stora ökningen beror bl.a. på att spannmålspriserna stigit med hela 54,0 % och att mjölkpriset stigit med 31,6 %.

Priserna på vegetabilieprodukter ökade i genomsnitt med 14,7 %, och priserna på animalieprodukter ökade med 16,8 % under perioden. På animaliesidan har förutom priset på Mjölk, även priserna på Ägg stigit relativt mycket, medan priserna på Nötkreatur har sjunkit.

 

Figur 2. Utvecklingen av A-index åren 2004-2007 (2000 = 100)

PPI-J ökade med 7,9 % mellan november 2006 och november 2007. Mjöl, gryn och hårt bröd (16,2 %) samt Mjukt bröd (15,7 %) svarade för de största prisökningarna, medan Nötkött (-1,2 %) och Charkuterivaror (-0,9 %) var de enda produkterna för vilka priserna sjönk.

KPI-J ökade med 3,5 % mellan november 2006 och november 2007. Priserna på Mjöl, gryn och hårt bröd samt Mjukt bröd har ökat med 4,3 resp. 9,1 %. Den allmänna utvecklingen av konsumentpriserna under samma period, mätt med KPI, har stigit med 3,3 %.