Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index


2000=100

Vägnings-

tal, %


2004


2005


2006


2004


2005


2006


2007


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov 06-
Nov 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,0

90,5

98,0

93,7

90,9

116,5

187,7

+

61,2

Korn Barley

2,4

90,6

87,3

99,7

88,8

91,7

125,9

192,7

+

53,1

Havre Oats

2,0

80,6

89,5

107,8

81,0

95,3

124,6

167,4

+

34,4

Råg Rye

0,4

90,7

95,9

106,7

92,3

101,2

128,7

205,5

+

59,7

Annan spannmål Other cereals

0,4

95,9

92,9

103,4

96,8

93,7

124,4

200,7

+

61,3

Spannmål Cereals1

10,6

92,7

89,9

100,8

90,2

92,4

120,9

186,2

+

54,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

128,8

134,3

150,6

128,8

136,7

152,4

173,3

+

13,7

Sockerbetor Sugar beets

3,7

106,8

110,7

79,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

99,5

86,5

91,6

99,5

86,5

91,6

91,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

110,1

114,0

90,6

110,1

114,4

90,9

88,4

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

102,6

106,0

110,0

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

105,4

108,4

116,1

109,7

114,0

128,2

124,1

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

165,5

99,8

145,7

103,4

100,8

182,4

160,6

-

12,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

128,3

130,5

127,0

130,0

130,5

126,6

146,0

+

15,3

Annan potatis Other potatoes

0,5

104,1

91,9

89,8

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

155,1

101,4

137,5

105,7

102,2

166,7

151,0

-

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

122,2

114,4

101,8

124,7

121,0

139,1

+

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

108,1

102,9

109,7

103,2

104,8

123,3

141,1

+

14,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

86,9

98,6

107,0

80,2

97,4

108,0

107,1

-

0,9

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

86,4

99,0

107,7

79,6

98,2

108,8

107,5

-

1,2

- Kalv Calves

0,4

98,5

87,8

90,1

95,6

79,2

90,0

97,2

+

8,0

Svin Pigs

12,1

93,3

96,8

96,8

102,8

102,9

97,6

107,5

+

10,1

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,7

114,4

114,6

102,8

102,3

105,3

105,3

±

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

101,9

98,1

97,6

100,6

95,5

97,6

97,7

+

0,1

Andra djur Other animals

1,4

68,3

68,1

81,9

65,0

72,5

80,0

94,3

+

18,0

Djur Animals

26,9

90,9

96,4

100,2

92,2

98,5

100,7

105,5

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

94,6

91,7

91,3

92,8

92,1

91,8

120,8

+

31,6

Ägg Eggs

2,8

106,0

97,7

107,3

98,8

98,5

111,7

126,1

+

12,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

109,3

113,1

150,0

114,5

117,0

156,2

106,4

-

31,9

Animaliska produkter
Animal products

36,2

96,0

92,9

94,7

94,1

93,5

95,7

120,7

+

26,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

93,8

94,4

97,0

93,3

95,6

97,8

114,2

+

16,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

99,1

97,6

101,7

97,0

99,0

107,2

124,2

+

15,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.