Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2005

2006

2007

2004

Dec
Dec

2005

Dec
Dec

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

Diff, %

Dec 06-
Dec 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,3

110,0

120,8

109,7

107,4

109,8

130,6

+

19,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

136,1

146,8

145,4

123,6

141,0

144,7

155,6

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

129,3

134,5

148,0

128,3

132,1

135,7

189,2

+

39,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

93,4

94,2

101,6

100,5

92,0

94,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

118,0

120,3

124,3

117,3

117,3

121,5

124,8

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

103,4

105,8

128,4

105,5

103,0

109,4

148,5

+

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

129,2

131,8

137,1

124,5

131,0

133,7

138,3

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

113,4

119,3

127,4

111,1

114,5

122,1

129,4

+

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

109,6

110,4

113,1

108,9

108,7

111,8

113,1

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

114,8

117,9

127,7

113,1

115,6

119,3

139,2

+

16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

120,7

124,1

128,4

117,0

122,3

125,4

129,7

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

112,7

119,1

128,0

110,8

113,8

122,4

130,2

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

118,6

122,7

128,3

115,3

120,1

124,6

129,8

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

115,6

118,9

127,8

113,6

116,5

120,4

137,3

+

14,0