Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2005

2006

2007

2005

Feb
Feb

2006

Feb
Feb

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

Diff, %

Feb 07-
Feb 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,3

110,0

120,8

106,8

109,6

113,7

138,1

+

21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

136,1

146,8

145,4

126,9

142,6

143,5

162,5

+

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

129,2

134,9

144,9

128,1

133,7

135,6

187,4

+

38,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

93,4

94,2

101,6

100,5

92,0

94,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

118,0

120,3

124,3

117,5

119,3

122,0

131,8

+

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

103,4

105,8

128,4

104,0

103,9

116,8

153,1

+

31,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

129,2

131,8

137,1

127,1

129,6

135,2

139,0

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

113,4

119,3

127,4

111,5

115,7

123,5

129,1

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

109,6

110,4

112,7

109,9

108,2

112,3

113,0

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

114,8

118,0

127,3

113,4

116,1

121,9

142,0

+

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

120,7

124,1

128,4

119,3

123,4

127,8

131,4

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

112,7

119,1

128,0

111,4

115,3

124,2

129,8

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

118,6

122,7

128,3

117,2

121,2

126,9

130,9

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

115,6

119,0

127,5

114,2

117,2

122,9

139,7

+

13,6