Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Feb
Feb

2006

Feb
Feb

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

Diff, %

Feb 07-
Feb 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

177,5

93,0

92,0

119,3

201,8

+

69,1

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

181,3

89,4

93,0

128,3

198,5

+

54,7

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

157,6

84,6

97,5

127,6

172,7

+

35,3

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

198,3

93,4

102,9

131,5

211,9

+

61,1

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

194,4

96,7

94,9

126,9

207,3

+

63,3

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

176,1

90,7

93,8

123,7

196,2

+

58,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

187,3

124,6

139,2

153,3

199,6

+

30,2

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

91,6

86,5

91,6

91,6

91,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

90,7

109,2

114,9

91,0

92,6

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

105,9

111,7

118,7

114,8

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

194,2

101,3

104,7

208,7

187,7

-

10,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,7

104,1

105,0

189,3

173,6

-

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

82,2

91,2

107,5

134,4

+

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

138,5

101,6

104,0

123,7

144,7

+

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

96,0

105,0

110,6

118,7

+

7,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

96,2

105,7

111,4

119,3

+

7,1

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

90,0

90,0

92,4

104,3

+

13,0

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

93,2

95,8

90,0

90,4

+

0,4

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

124,6

124,1

119,9

128,4

+

7,2

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

100,6

97,4

96,6

127,8

+

32,3

Andra djur Other animals

1,4

68,1

81,9

92,6

63,7

80,5

89,8

96,3

+

7,2

Djur Animals

26,9

96,4

100,0

99,6

94,0

99,0

98,8

106,0

+

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

98,3

91,8

90,8

89,8

121,5

+

35,3

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

96,9

100,4

108,5

145,8

+

34,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

106,0

152,2

128,3

111,4

-

13,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

100,4

92,7

93,8

92,6

123,0

+

32,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,6

100,1

93,2

96,0

95,2

115,8

+

21,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

114,2

96,3

98,9

105,7

126,4

+

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.