Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Feb
Feb

2006
Feb
Feb

2007
Feb
Feb

2008
Feb
Feb

Diff, %1
Feb 07-
Feb 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

110,4

112,9

115,7

145,2

+

25,5

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

108,6

108,3

109,6

128,6

+

17,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

141,5

130,4

234,6

351,9

+

50,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,2

113,9

118,2

144,8

+

22,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

S

112,1

110,8

116,3

112,2

111,2

112,4

S

 

S

Grädde Cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Smör Butter

S

107,3

S

91,4

106,8

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

110,3

110,3

109,7

126,9

+

15,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

121,1

128,3

137,9

156,2

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,4

109,3

111,4

117,2

+

5,3

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

97,1

100,8

105,8

107,3

+

1,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

101,0

96,7

98,8

103,8

98,6

93,8

114,4

+

21,9

Annat kött Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,8

104,3

105,3

114,2

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

104,5

105,5

108,3

109,6

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

104,8

105,1

107,2

111,6

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,6

108,0

109,0

119,5

+

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,5

109,9

112,0

127,4

+

13,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.