Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index)

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index)

2000 = 100

2005

2006

2007

2005

Feb
Feb

2006

Feb
Feb

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

Diff, %

Feb 07-Feb 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

101,1

95,2

93,2

103,6

100,6

94,1

93,0

-

1,2

Insektsmedel Insecticides

118,0

110,1

107,2

114,2

118,7

108,4

106,9

-

1,4

Ogräsmedel Herbicides

98,6

90,9

93,1

99,5

98,5

89,3

93,9

+

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

134,3

137,9

155,5

133,9

138,0

141,2

187,1

+

32,5

Sammansatta Compounds

123,9

130,9

139,8

121,8

129,1

129,4

187,6

+

45,0