Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Mar
Mar

2006

Mar
Mar

2007

Mar
Mar

2008

Mar
Mar

Diff, %

Mar 07-
Mar 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

93,3

92,4

119,8

208,2

+

73,9

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

89,8

93,4

128,8

210,9

+

63,8

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

85,0

97,9

128,1

175,9

+

37,3

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

93,8

103,3

132,1

219,6

+

66,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

97,1

95,3

127,5

220,3

+

72,8

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

91,1

94,2

124,2

203,7

+

64,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

124,7

139,3

153,4

241,1

+

57,1

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

91,6

86,5

91,6

91,6

91,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

94,7

109,2

114,9

91,0

99,2

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

111,0

113,6

116,5

116,6

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

194,2

104,2

105,6

216,9

184,9

-

14,8

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,7

106,4

105,8

195,8

171,3

-

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

82,2

91,2

107,5

134,4

+

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

140,0

103,2

104,7

124,0

147,9

+

19,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

95,6

105,3

110,6

125,9

+

13,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

95,9

106,0

111,4

126,4

+

13,5

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

95,8

95,8

90,0

97,2

+

7,9

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

136,4

133,4

133,6

141,3

+

5,8

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

100,6

96,6

96,6

133,1

+

37,7

Andra djur Other animals

1,4

68,1

81,9

92,6

66,1

83,6

92,8

96,3

+

3,8

Djur Animals

26,9

96,4

100,0

99,6

95,3

99,3

99,1

112,5

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

98,3

91,5

90,8

89,4

121,5

+

35,8

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

95,8

98,7

111,2

147,6

+

32,7

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

109,2

152,2

128,3

111,4

-

13,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

100,4

92,4

93,7

92,5

123,1

+

33,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,6

100,1

93,6

96,0

95,3

118,6

+

24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

114,8

97,2

99,2

105,9

129,4

+

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.