Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Mar
Mar

2006
Mar
Mar

2007
Mar
Mar

2008
Mar
Mar

Diff, %1
Mar 07-
Mar 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,9

98,4

98,8

108,7

+

10,0

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

106,0

105,9

109,6

122,6

+

11,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

116,3

108,0

141,5

142,6

+

0,7

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

104,9

104,8

105,3

106,4

+

1,1

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,2

102,7

103,7

114,2

+

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

103,0

102,0

105,3

115,9

+

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,5

113,4

113,6

123,2

+

8,5

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,8

108,7

108,4

113,2

+

4,4

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

105,6

104,6

103,1

108,9

+

5,6

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

105,4

103,6

104,6

119,1

+

13,9

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

99,7

98,4

98,2

104,3

+

6,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

108,2

107,1

107,4

117,8

+

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

108,4

112,1

111,7

126,2

+

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

113,7

118,4

121,7

139,5

+

14,7

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

111,3

116,9

118,4

124,6

+

5,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

99,1

97,0

97,3

107,3

+

10,2

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

113,4

114,8

117,8

111,4

-

5,4

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

109,6

112,8

114,9

125,6

+

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,7

103,9

104,5

107,7

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,2

107,7

108,7

114,9

+

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,0

107,5

108,1

116,5

+

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,5

105,5

107,1

116,2

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.