Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Apr
Apr

2006

Apr
Apr

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

Diff, %

Apr 07-
Apr 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

93,6

92,9

120,3

202,2

+

68,1

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

90,3

93,9

129,7

207,0

+

59,7

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

85,7

98,5

129,1

172,9

+

33,9

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

94,2

103,8

132,8

218,2

+

64,4

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

97,6

95,8

128,5

214,9

+

67,2

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

91,5

94,7

124,9

198,9

+

59,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

123,9

141,6

155,0

224,6

+

45,0

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

91,6

86,5

91,6

91,6

91,6

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

94,7

109,1

115,2

91,3

96,6

+

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

108,4

103,5

116,5

126,3

+

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

109,8

112,2

114,7

114,1

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

106,2

119,2

223,6

169,9

-

24,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

108,0

116,6

201,2

159,4

-

20,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

166,2

181,5

127,5

185,6

+

45,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

139,9

105,7

108,4

125,0

145,8

+

16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

99,3

105,3

108,1

127,2

+

17,6

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

99,8

106,0

108,8

127,7

+

17,4

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

93,2

95,8

90,0

98,9

+

9,9

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

136,4

133,6

133,6

151,5

+

13,5

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

100,6

95,3

96,7

137,5

+

42,2

Andra djur Other animals

1,4

68,1

81,9

92,6

66,3

85,7

92,8

96,3

+

3,8

Djur Animals

26,9

96,4

100,0

99,6

95,5

99,2

98,2

114,4

+

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

98,3

91,5

90,4

89,8

114,4

+

27,4

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

92,7

108,8

110,1

147,3

+

33,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

109,2

147,5

121,7

109,3

-

10,2

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

100,4

92,2

94,0

92,5

116,7

+

26,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,6

100,1

93,6

96,2

94,9

115,7

+

21,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

114,8

98,1

100,7

106,0

126,8

+

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2007 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2007 are preliminary and therefore they can be revised later.