Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Juli
July

2006

Juli
July

2007

Juli
July

2008

Juli
July

Diff, %

Juli 07-
Juli 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

89,9

99,7

201,1

173,1

-

13,9

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

86,6

98,8

195,3

180,7

-

7,5

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

91,5

110,6

170,4

155,7

-

8,6

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

96,4

109,0

205,4

183,0

-

10,9

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

93,0

104,1

205,1

189,6

-

7,5

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

89,8

102,1

194,3

172,6

-

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

130,9

143,7

176,9

238,3

+

34,7

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

98,1

86,5

91,6

98,1

98,1

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

94,8

110,2

115,6

94,9

98,9

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

103,5

116,5

126,3

137,5

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

116,3

92,6

97,3

123,9

129,7

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

82,1

136,7

187,2

274,0

+

46,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

88,8

130,5

172,1

242,4

+

40,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

100,8

97,2

141,0

194,6

+

38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

139,9

95,9

108,3

146,8

154,1

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

101,5

107,5

98,9

119,0

+

20,3

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

102,0

108,2

99,2

119,2

+

20,2

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

95,8

95,8

90,0

113,4

+

26,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

138,1

135,3

133,6

144,7

+

8,3

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

98,2

96,4

100,1

140,2

+

40,1

Andra djur Other animals

1,4

68,1

83,7

95,9

68,7

81,7

95,1

105,0

+

10,3

Djur Animals

26,9

96,4

100,1

99,7

97,3

100,0

95,2

118,5

+

24,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

99,3

90,8

89,8

91,5

117,4

+

28,4

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

100,5

107,3

115,9

148,5

+

28,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

112,0

150,0

109,2

114,5

+

4,9

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

101,3

92,3

93,3

94,0

119,7

+

27,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

100,6

94,4

96,2

94,5

119,2

+

26,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

115,1

95,0

100,7

113,8

132,1

+

16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.