Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Aug
Aug

2006

Aug
Aug

2007

Aug
Aug

2008

Aug
Aug

Diff, %

Aug 07-
Aug 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

89,4

99,9

200,2

160,4

-

19,9

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

86,3

99,0

195,6

160,6

-

17,9

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

90,8

111,4

170,3

143,6

-

15,7

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

96,2

109,,2

206,0

164,4

-

20,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

92,3

104,0

205,0

164,8

-

19,6

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

89,3

102,3

193,9

157,6

-

18,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

129,8

146,4

179,8

241,5

+

34,3

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

106,8

110,7

79,0

72,0

-

8,8

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

91,6

98,1

86,5

91,6

98,1

98,1

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,5

94,8

110,0

116,0

95,3

99,4

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

103,5

116,5

126,3

137,5

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

117,9

121,0

135,0

122,6

120,9

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

82,1

136,7

194,5

218,8

+

12,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

104,1

91,9

89,8

90,6

+

0,9

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

88,8

130,5

178,0

198,4

+

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

154,3

128,1

228,0

251,9

+

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

140,3

104,6

119,0

149,7

144,5

-

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

100,2

108,0

98,9

117,4

+

18,6

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

100,7

108,8

99,2

117,5

+

18,5

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,1

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

98,0

95,8

92,6

119,0

+

28,5

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

119,0

115,6

118,6

128,0

+

7,9

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

98,2

96,4

100,8

141,5

+

40,4

Andra djur Other animals

1,4

68,7

83,7

95,9

68,2

80,8

95,1

105,0

+

10,3

Djur Animals

26,9

96,4

100,1

99,7

97,6

99,9

96,3

120,4

+

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

99,3

91,8

90,1

96,5

122,2

+

26,6

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

98,4

110,2

117,1

146,2

+

24,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

112,0

150,0

109,2

114,5

+

4,9

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

101,3

93,0

93,9

98,6

123,7

+

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

100,6

95,0

96,4

97,6

122,3

+

25,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

115,3

98,5

104,7

116,8

130,5

+

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.