Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Aug
Aug

2006
Aug
Aug

2007
Aug
Aug

2008
Aug
Aug

Diff, %1
Aug 07-
Aug 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

113,8

111,2

117,3

145,8

+

24,3

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

106,1

106,6

114,7

131,0

+

14,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

127,0

150,8

231,1

272,3

+

17,8

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,0

113,1

122,3

141,8

+

15,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,2

110,9

117,0

124,9

+

6,8

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

108,2

+

7,6

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

108,2

105,0

106,6

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

135,0

+

29,3

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

110,2

109,4

111,1

128,2

+

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

118,6

135,4

140,6

168,3

+

19,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,7

112,1

109,4

127,6

+

16,7

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

101,2

106,3

110,6

125,5

+

13,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

99,0

94,7

97,3

116,9

+

20,1

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,0

+

15,2

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,4

105,9

106,8

124,3

+

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

106,5

107,1

108,1

106,2

-

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,8

106,7

107,6

113,8

+

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

108,0

108,5

109,9

121,6

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,7

110,0

113,9

127,9

+

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.