Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Sep
Sep

2006

Sep
Sep

2007

Sep
Sep

2008

Sep
Sep

Diff, %

Sep 07-
Sep 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

89,4

96,1

201,7

148,3

-

26,5

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

86,3

97,7

196,2

132,7

-

32,4

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

90,8

109,1

170,5

105,5

-

38,2

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

96,2

106,5

207,6

138,9

-

33,1

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

92,3

102,8

205,9

127,0

-

38,4

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

89,3

99,6

195,0

135,6

-

30,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

129,8

146,4

186,8

227,4

+

21,8

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

110,7

79,0

72,0

68,9

-

4,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

98,0

106,3

86,5

98,0

106,3

114,2

+

7,5

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,6

95,0

113,3

90,0

90,9

94,8

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

103,5

116,5

126,3

137,5

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

117,9

104,5

123,4

117,8

110,4

-

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

89,5

149,5

184,7

218,8

+

18,4

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

91,9

89,8

90,6

92,8

+

2,4

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

93,3

140,5

170,3

198,6

+

16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

126,5

157,1

126,1

170,9

+

35,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

140,3

100,5

114,0

144,3

132,5

-

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

100,2

108,0

98,8

117,4

+

18,6

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

100,7

108,8

99,2

117,5

+

18,5

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

92,4

113,9

+

23,4

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

100,1

100,1

94,4

121,4

+

28,7

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

105,3

105,3

110,4

117,0

+

6,0

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

95,9

96,4

103,2

140,6

+

36,2

Andra djur Other animals

1,4

68,7

83,7

95,9

71,2

83,7

96,1

105,0

+

9,2

Djur Animals

26,9

96,4

100,1

99,7

98,3

101,9

97,3

121,2

+

24,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

99,3

92,1

91,1

103,3

122,5

+

18,6

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

97,7

109,3

116,4

145,5

+

25,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

117,0

156,2

106,4

123,2

+

15,7

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

101,3

93,5

94,9

104,4

124,3

+

19,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

100,6

95,5

97,9

101,4

123,0

+

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

115,3

97,3

103,8

117,2

126,5

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)          Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.