Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Sep
Sep

2006
Sep
Sep

2007
Sep
Sep

2008
Sep
Sep

Diff, %1
Sep 07-
Sep 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

113,9

111,6

123,7

145,6

+

17,7

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

106,2

108,1

115,5

130,9

+

13,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

127,3

192,8

221,0

271,9

+

23,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,3

114,9

125,0

142,3

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,1

111,2

118,5

124,9

+

5,4

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

108,4

+

7,9

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

107,7

105,1

106,2

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

137,9

+

37,7

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

109,9

109,7

110,8

129,8

+

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

117,8

136,7

142,4

168,3

+

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

109,4

111,4

107,2

124,6

+

16,2

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

100,6

106,1

110,1

124,4

+

13,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

101,3

95,3

96,8

115,5

+

19,3

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,0

+

12,1

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,9

105,7

105,9

122,5

+

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

106,0

105,4

106,6

113,0

+

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,7

105,7

106,4

117,0

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,8

108,2

109,1

123,9

+

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,6

110,4

114,2

129,7

+

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.