Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Sep
Sep

2006
Sep
Sep

2007
Sep
Sep

2008
Sep
Sep

Diff, %1
Sep 07-
Sep 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

99,5

98,0

100,7

111,8

+

11,0

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

105,8

107,1

110,1

124,3

+

12,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

106,6

126,6

137,7

170,0

+

23,4

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

103,9

105,2

106,0

107,1

+

1,1

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

101,9

103,1

103,6

116,1

+

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,2

103,3

106,1

119,5

+

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

113,0

113,7

114,0

124,2

+

8,9

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,4

108,5

108,5

114,6

+

5,6

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

105,8

105,3

103,9

110,5

+

6,4

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

103,8

104,3

105,5

121,6

+

15,3

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

99,0

97,3

99,4

106,5

+

7,2

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,3

107,4

108,1

119,6

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

110,2

113,0

115,1

131,0

+

13,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

115,8

122,4

124,0

146,0

+

17,8

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

116,3

119,0

121,5

132,5

+

9,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

99,8

99,0

96,8

110,1

+

13,7

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

114,5

116,1

117,0

116,0

-

0,9

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

111,9

115,6

116,4

131,4

+

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,2

104,7

105,4

111,3

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,9

109,3

109,9

119,3

+

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,0

108,4

109,1

119,7

+

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,2

106,5

108,0

119,5

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.