Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

2007

Andra kvartalet Second quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

112,9

116,4

124,82

112,2

116,0

122,1

143,22

+

17,4

be

Belgien Belgium

107,6

112,8

124,7

107,9

112,6

121,9

147,8

+

27,2

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

107,8

108,6

115,7

108,5

108,6

112,9

130,6

+

15,7

dk

Danmark Denmark

110,8

112,6

122,3

111,3

112,7

117,5

145,0

+

23,4

de

Tyskland Germany

108,0

111,2

119,1

..

111,1

117,2

138,3

+

18,0

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ie

Irland Ireland

117,0

121,7

129,0

116,3

122,0

126,6

151,0

+

19,3

gr

Grekland Greece

123,3

128,2

136,3

122,9

127,9

133,0

156,0

+

17,3

es

Spanien Spain

111,3

115,0

121,6

110,3

114,5

120,0

145,6

+

21,3

fr

Frankrike France

110,9

114,0

120,4

110,3

113,8

117,6

134,4

+

14,2

it

Italien Italy

111,9

115,3

123,4

111,8

114,4

120,7

137,7

+

14,1

cy

Cypern Cyprus

154,1

157,3

172,5

153,6

156,5

164,2

200,0

+

21,8

lv

Lettland Latvia

135,9

147,8

165,2

..

147,8

161,7

198,8

+

22,9

lt

Litauen Lithuania

..

..

..

99,1

..

..

158,4

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

112,0

111,9

119,1

111,3

111,7

117,4

134,12

+

14,2

hu

Ungern Hungary

129,3

136,7

156,0

129,7

135,0

150,3

185,3

+

23,3

mt

Malta Malta

105,9

108,7

114,2

105,0

108,9

110,4

127,3

+

15,3

nl

Nederländerna Netherlands

112,5

119,0

128,2

..

117,5

125,4

139,4

+

11,2

at

Österrike Austria

108,4

111,4

118,6

..

110,6

116,1

129,9

+

11,9

pl

Polen Poland

123,6

124,0

133,9

..

123,8

133,5

148,5

+

11,2

pt

Portugal Portugal

113,8

115,5

123,6

112,6

117,3

120,8

133,3

+

10,3

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

si

Slovenien Slovenia

133,4

138,2

150,9

..

138,3

146,6

180,2

+

22,9

sk

Slovakien Slovakia

116,3

122,5

128,7

..

124,0

126,3

148,1

+

17,3

fi

Finland Finland

110,8

116,1

127,2

..

116,6

120,7

141,6

+

17,3

se

Sverige Sweden

115,6

119,0

127,6

115,5

118,3

124,4

146,5

+

17,8

uk

Storbritannien United Kingdom

115,0

119,6

130,2

..

119,1

126,6

160,0

+

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.