Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Output Price Index for the EU market

2000 = 100

2005

2006

2007

Andra kvartalet Second quarter 1

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

106,5

112,2

122,6

104,7

112,1

116,8

133,42

+

14,1

be

Belgien Belgium

100,8

108,7

112,6

..

112,6

120,9

114,6

-

0,6

bg

Bulgarien Bulgaria

100,3

104,0

125,4

..

103,9

106,1

131,9

+

24,3

cz

Tjeckien Czech Republic

96,2

97,3

113,6

96,1

96,9

107,5

136,8

+

27,2

dk

Danmark Denmark

93,4

98,8

101,0

93,7

100,7

95,7

111,7

+

16,7

de

Tyskland Germany

98,8

107,5

118,2

..

106,3

112,6

126,2

+

12,1

ee

Estland Estonia

130,8

133,6

145,4

..

132,1

137,0

165,7

+

20,9

ie

Irland Ireland

102,3

107,4

118,0

104,0

108,8

111,4

127,8

+

14,1

gr

Grekland Greece

125,0

133,2

142,6

129,0

138,1

131,4

153,1

+

16,5

es

Spanien Spain

110,2

109,2

115,8

116,6

114,2

117,8

130,8

+

11,0

fr

Frankrike France

97,4

102,3

113,9

95,5

98,4

105,0

121,5

+

15,2

it

Italien Italy

105,7

109,0

113,3

104,2

106,5

107,0

118,6

+

10,8

cy

Cypern Cyprus

121,9

128,7

134,7

114,4

122,0

123,0

144,0

+

17,1

lv

Lettland Latvia

140,3

147,1

175,3

..

156,6

177,5

200,5

+

14,1

lt

Litauen Lithuania

116,4

137,3

164,6

118,7

138,0

168,6

174,3

+

3,4

lu

Luxemburg Luxembourg

103,1

104,9

114,0

101,5

102,9

106,7

124,12

+

16,3

hu

Ungern Hungary

105,2

116,3

142,1

109,1

119,8

128,3

161,5

+

25,9

mt

Malta Malta

97,8

97,6

102,1

97,0

96,9

99,0

104,6

+

5,7

nl

Nederländerna Netherlands

101,0

112,4

118,0

..

108,4

112,3

116,4

+

3,7

at

Österrike Austria

102,6

107,8

116,2

..

107,2

110,4

129,0

+

16,8

pl

Polen Poland

103,7

111,5

127,7

104,7

114,0

128,4

138,52

+

7,0

pt

Portugal Portugal

108,9

113,3

118,3

110,4

112,6

116,2

122,6

+

5,5

ro

Rumänien Rumania

215,8

236,2

282,0

..

255,2

260,6

318,7

+

22,3

si

Slovenien Slovenia

113,7

118,9

128,6

..

117,4

120,9

151,8

+

25,6

sk

Slovakien Slovakia

101,3

101,1

106,6

..

102,5

100,3

114,1

+

13,8

fi

Finland Finland

98,9

103,2

109,3

..

99,1

103,5

119,1

+

15,1

se

Sverige Sweden

97,6

101,5

115,1

98,0

101,7

106,0

127,8

+

20,6

uk

Storbritannien United Kingdom

109,7

114,2

129,3

..

113,9

121,9

162,9

+

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

2)      Beräknad av Eurostat. Estimated by Eurostat.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.