Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2005

2006

2007

2005

Okt
Oct

2006

Okt
Oct

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

Diff, %

Okt 07-
Okt 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

107,3

110,0

120,8

107,4

109,8

130,6

150,4

+

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

136,1

146,8

145,4

145,5

146,0

146,8

172,9

+

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

129,2

134,9

144,9

126,9

135,6

156,3

265,5

+

69,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

100,7

93,4

94,2

100,5

92,0

94,6

120,2

+

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

118,0

120,3

124,3

117,3

121,5

124,8

140,6

+

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

103,4

105,8

128,6

102,0

107,8

147,5

149,1

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

129,2

131,8

137,1

130,7

133,9

138,2

143,0

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

113,4

119,3

127,4

114,3

121,8

129,2

133,5

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

109,6

110,4

112,3

109,1

111,9

111,9

114,9

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

114,8

118,0

127,3

115,5

119,1

134,6

151,9

+

12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

120,7

124,1

128,4

121,8

124,9

129,1

142,0

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

112,7

119,1

128,0

113,5

122,1

129,9

133,6

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

118,6

122,7

128,3

119,6

124,1

129,3

139,8

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

115,6

119,0

127,5

116,3

120,1

133,5

149,4

+

11,9