Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Okt
Oct

2006

Okt
Oct

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

Diff, %

Okt 07-
Okt 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

90,2

107,9

202,9

137,3

-

32,3

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

86,9

113,0

197,2

123,2

-

37,5

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

92,0

117,6

170,8

97,1

-

43,1

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

96,4

118,2

207,9

131,1

-

37,0

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

93,1

113,7

206,9

120,5

-

41,8

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

90,1

111,5

195,9

125,7

-

35,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

137,5

150,1

199,6

212,6

+

6,5

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

110,7

79,0

72,0

68,9

-

4,4

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

98,0

106,3

86,5

98,0

106,3

114,2

+

7,5

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,6

95,0

114,5

90,6

92,9

92,5

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

103,5

116,5

126,3

137,5

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

117,9

106,6

115,4

121,2

123,4

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

102,0

174,9

156,3

182,3

+

16,6

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

91,9

89,8

90,6

92,8

+

2,4

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

103,2

160,7

147,7

169,6

+

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

118,6

128,3

137,0

173,5

+

26,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

140,3

102,2

116,8

143,5

129,6

-

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

97,8

108,0

104,6

114,9

+

9,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

98,2

108,8

105,0

114,9

+

9,5

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

88,8

90,0

97,2

113,9

+

17,3

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

100,1

100,1

103,1

117,5

+

14,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

102,3

105,2

105,3

110,9

+

5,3

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

95,5

96,4

106,5

135,6

+

27,3

Andra djur Other animals

1,4

68,7

83,7

95,9

68,7

85,9

98,2

117,4

+

19,5

Djur Animals

26,9

96,4

100,1

99,7

97,2

102,0

103,8

118,5

+

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

99,3

92,8

91,5

112,0

118,8

+

6,0

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

98,7

110,3

134,2

144,8

+

7,9

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

117,0

156,2

106,4

123,2

+

15,7

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

101,3

94,1

95,3

113,5

120,9

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

100,6

95,4

98,2

109,4

119,9

+

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

115,3

97,9

105,0

122,0

123,5

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.