Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Okt
Oct

2006
Okt
Oct

2007
Okt
Oct

2008
Okt
Oct

Diff, %1
Okt 07-
Okt 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

113,5

111,8

127,0

140,8

+

10,9

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

106,1

107,8

122,4

130,5

+

6,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

127,4

214,1

201,6

259,4

+

28,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,0

115,6

129,2

138,9

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,0

111,2

119,4

124,9

+

4,6

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

108,3

+

6,8

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

107,9

107,0

111,1

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

139,7

+

24,7

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

109,8

109,9

115,1

130,0

+

12,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

120,3

135,6

154,9

168,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

108,2

111,5

108,4

126,1

+

16,4

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

101,8

108,0

112,2

124,4

+

10,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

99,6

94,0

104,6

113,9

+

8,8

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,0

+

9,2

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,2

105,9

109,1

122,7

+

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

106,4

108,1

108,8

113,0

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,6

107,3

109,0

117,1

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,8

109,1

112,8

124,1

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,5

111,2

118,1

128,8

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.