Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2005

2006

2007

2005

Nov
Nov

2006

Nov
Nov

2007

Nov
Nov

2008

Nov
Nov

Diff, %

Nov 07-
Nov 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

90,5

98,5

181,4

90,9

117,8

205,5

135,0

-

34,3

Korn Barley

2,4

87,3

100,0

184,5

91,8

126,7

208,9

121,8

-

41,7

Havre Oats

2,0

89,8

108,7

159,7

95,8

125,9

174,1

93,7

-

46,2

Råg Rye

0,4

96,1

107,2

199,6

101,5

129,9

217,3

119,2

-

45,2

Annan spannmål Other cereals

0,4

92,8

103,6

198,9

93,5

125,2

217,5

117,6

-

45,9

Spannmål Cereals1

10,6

90,0

101,3

179,4

92,5

122,1

201,3

123,0

-

38,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

137,2

150,2

212,6

140,5

151,9

230,5

221,4

-

4,0

Sockerbetor Sugar beets

3,7

110,7

79,0

72,0

110,7

79,0

72,0

70,4

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

86,5

98,0

106,3

86,5

98,0

106,3

114,2

+

7,5

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,4

90,6

95,0

115,0

90,9

97,8

95,1

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

106,0

110,0

121,4

103,5

116,5

126,3

143,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

108,4

116,1

117,9

114,0

128,2

124,1

116,9

-

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

99,8

145,7

193,4

100,8

182,4

160,6

174,1

+

8,5

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

130,5

127,0

144,4

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

91,9

89,8

90,6

91,9

89,8

90,6

95,9

+

5,8

Potatis Potatoes

4,0

101,4

137,5

177,1

102,2

166,7

151,0

163,4

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

122,2

114,4

132,5

124,7

121,0

139,1

156,2

+

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

103,0

109,8

140,3

104,9

123,6

146,8

127,4

-

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,6

107,0

105,1

97,4

108,0

107,1

112,2

+

4,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

99,0

107,7

105,5

98,2

108,8

107,5

112,3

+

4,5

- Kalv Calves

0,4

87,8

90,1

93,8

79,2

90,0

97,2

109,5

+

12,7

Svin Pigs

12,1

96,8

96,8

94,2

102,9

97,6

107,5

116,1

+

8,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,4

114,6

115,4

102,3

105,3

105,3

110,9

+

5,3

Fjäderfä Poultry

3,1

98,1

96,3

104,0

95,5

96,4

125,5

134,7

+

7,3

Andra djur Other animals

1,4

68,7

83,7

95,9

72,3

87,0

99,4

122,0

+

22,8

Djur Animals

26,9

96,4

100,1

99,7

98,5

100,9

109,0

117,1

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

91,7

90,6

99,3

92,1

91,1

121,1

114,7

-

5,3

Ägg Eggs

2,8

97,7

107,8

117,8

98,5

112,3

128,1

147,5

+

15,1

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

113,1

150,0

115,5

117,0

156,2

106,4

123,2

+

15,7

Animaliska produkter
Animal products

36,2

92,9

94,2

101,3

93,5

95,2

121,1

117,2

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

94,4

96,7

100,6

95,6

97,6

116,0

117,3

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

97,6

101,5

115,3

99,1

107,2

127,4

121,1

-

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.