Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Nov
Nov

2006
Nov
Nov

2007
Nov
Nov

2008
Nov
Nov

Diff, %1
Nov07-
Nov 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,8

111,9

120,4

113,7

111,2

129,3

139,5

+

7,9

Mjukt bröd Bread

13,3

106,7

107,7

115,9

106,1

107,2

124,0

130,9

+

5,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

136,6

163,2

229,9

127,4

217,1

226,9

314,4

+

38,6

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

112,8

114,2

123,8

113,1

115,2

131,8

140,0

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

112,1

110,8

116,3

112,0

109,9

121,6

121,5

-

0,1

Grädde Cream

3,8

S

S

S

S

S

S

107,9

+

5,4

Smör Butter

S

107,3

106,7

109,7

107,0

107,2

110,6

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

S

S

S

S

140,0

+

20,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

110,0

109,7

112,4

109,7

108,1

117,2

128,4

+

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

119,2

133,2

143,5

121,6

137,1

154,8

168,9

+

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

108,9

111,1

109,2

108,6

110,6

109,2

124,2

+

13,7

Griskött Pig meat

3,7

100,5

104,4

109,9

103,6

108,3

112,5

122,9

+

9,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

101,0

96,7

98,8

97,1

96,5

107,6

113,0

+

5,0

Annat kött Other meat

1,3

S

S

S

S

S

S

132,0

+

9,2

Kött Meat

14,4

104,6

105,5

107,0

104,1

106,2

110,2

121,3

+

10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

105,8

106,2

107,8

105,5

108,0

107,0

114,8

+

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

105,4

106,0

107,6

105,1

107,4

108,4

117,6

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

107,7

108,3

110,5

107,5

108,3

113,4

123,6

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

109,4

110,2

114,8

109,3

110,6

119,3

128,7

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.